گالری ما

اطلاعات تماس

معمار:
هنا استودیو
مشتری:
جناب علایی
مدت زمان:
6 ماه
نوع پروژه:
طراحی داخلی
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
شهریور، 1400

جزئیات طراحی

طراحی پارکینگ مجتمع مسکونی و تمرکز بر ورودی ساده و جذاب با جایگذاری فلاور باکس در یک سمت و گردش المان های چوبی به دور مسیر